Esprai de pròpolis. Manté l'àle fresc, la boca i la gola protegides. recomanat en aftes bucals, irritació de la gola, afonia, cicatrització de ferides i  d'ortodòncies. ES recomana polvoritzar de dos a quatre vegades en la cavitat bucal tants cops al dia com sigui necessari. Contingut 20ml.