Reines Apis Meliffera Ibèrica

Acerca de este producto

Reines Apis Meliffera Ibèrica.

Reines raça Apis Meliffera Ibèrica. Són abelles de color fosc, de baix nivell de crear eixam i gran vigor, el seu comportament és una mica nerviós i agressiu. És l’abella habitualment usada pels apicultors a Espanya.