Informe d’accessibilitat

1.- Accessibilitat

Benvingut/da a la nostra pàgina d´Accessibilitat. Apícola Rossend s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web.

Aquest lloc, com a compliment amb el criteri d’accessibilitat del Programa Kit Digital, aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022, considerant les excepcions del RD 1112/2018.

Aquesta declaració s’aplica al web apirossend.com.

2.- Situació del compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

3.- Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

9.1.1.1 Contingut no textual: Alguns continguts no textuals no es presenten de manera que puguin ser ignorats pels ajuts tècnics.

9.1.4.12 Espai del text: En alguns continguts l’alçada de la línia, espai dels paràgrafs, espai de les lletres, espai entre les paraules pot no complir la norma.

9.1.4.13 Contingut assenyalat amb el punter o que té el focus: en alguns continguts no es pot retirar el focus amb ESCAPE.

9.2.1.2 Sense trampes per al contingut del teclat: algunes parts no és possible treure el focus una vegada activat aquest.

9.2.4.1 Evitar blocs: No hi ha un mecanisme per evitar els blocs de contingut que es repeteixen en diverses pàgines.

9.3.2.4 Identificació coherent: Alguns continguts no textuals com ara la paginació poden no utilitzar etiquetes.

9.6 Requisits de conformitat de les pautes WCAG: No es compleixen completament els cinc requisits de conformitat.

11.8.4 Servei de reparació: No hi ha un mecanisme de reparació.

12.2.3 Comunicació efectiva: No hi ha un mecanisme directe o indirecte per a la comunicació de suport.

12.2.4 Documentació accessible: No hi ha documentació subministrada pels serveis de suport, ja que no hi són.

4.- Declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 25 de juliol del 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat fer una autoavaluació amb eina externa, amb revisió automàtica i manual.

5.- Dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre els requisits d’accessibilitat mitjançant el nostre formulari de contacte per informar de, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
  • Transmetre dificultats daccés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A la sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Contingut opcional

Aquesta pàgina web permet poder canviar la mida del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors més recents. Si us plau, consulteu l’ajuda del vostre navegador.