Condicions de venda

El comprador, que vol comprar un producte ha de obligatòriament:

Omplir el seu bono de comanda en línia facilitant totes les referències de productes escollits i efectuar el pagament sota les condicions previstes en l’apartat «pagaments».

Els compradors, persones físiques no professionals, disposen d’un termini de retractació de set dies a partir de la data de lliurament del seu encàrrec per tornar el producte a l’venedor per al canvi o sense penalitat, a excepció de les despeses de tornada. Per tal de comprendre el millor possible els desitjos de l’consumidor i per respondre a això de manera positiva se’ns explicarà el motiu del seu descontentament.

Només seran acceptats de tornada dels productes retornats en el seu embalatge d’origen, intactes i en estat de revenda. Tot producte espatllat i l’embalatge dels haurà estat deteriorat no serà ni canviat ni reemborsat.

En cas de dany durant el transport, la protesta motivada ha de ser formulada al transportista en el moment que se li fa el lliurament de la mercaderia. Els terminis de lliurament són donats només a títol indicatiu; si aquests sobrepassen trenta dies a partir de l’encàrrec, el contracte de compravenda podrà ser rescindit i el comprador reemborsat.