Què és la mel?

Què és la mel?

La mel és la substància natural dolça produïda per l’abella a partir del nèctar de les flors i d’altres secrecions extraflorals que les abelles liben, transporten, transformen, combinen amb altres substàncies, deshidraten, concentren i emmagatzemen en bresques durant el procés de pol·linització.

La mel és produïda per l’abella Apis mellifera i subespècies, les quals s’organitzen al rusc segons la seua funció, diferenciant-se en abella reina, obreres i abellots.

Les abelles són el principal agent pol·linitzador de les plantes amb flors. La pol·linització és de vital importància tant per a la diversitat floral com per a l’home. S’estima que un terç de l’alimentació humana en depèn.

Les abelles recol·lecten el pol·len present a les flors que hi ha al seu voltant. Depenent de la floració existent, el contingut en pol·len de la mel variarà, determinant el tipus de mel. Per exemple, una mel monofloral de romer conté un mínim de 12% de pol·len de Rosmarinus officinalis, mentre que la de mil flors és una mel polifloral en la qual no hi ha un pol·len predominant.

Història de la mel

La mel ha estat usada per l’ésser humà des de temps ancestrals i forma part de la dieta mediterrània des de l’època dels egipcis, que la consideraven una font de saviesa.

Era considerada no només un producte alimentari, sinó també com un producte medicinal.

Ja en aquells temps se n’havien descobert les propietats antisèptiques en conservar els cadàvers en mel, era utilitzada com a ungüent sobre ferides, ja que proporcionava una ràpida cicatrització, i també era de gran importància en l’elaboració de cosmètics naturals pel seu efecte tonificant i suavitzant.