Tipus de mel i qualitat

Tipus de mel i qualitat

Hi ha un gran nombre de tipus de mel depenent de la flor a partir de la qual se n’extrau el nèctar. Així, diferenciem mels monoflorals, que presenten un gran contingut de pol·len de la mateixa flor, i mels multiflorals, caracteritzades per presentar grans proporcions de nèctar de diferents flors.

Moltes mels amb el temps van formant cristalls, la qual cosa fa que tendeixin a estar en un estat sòlid. A aquestes mels se les coneix com a mels cristal·litzades o dures.

Entre les mels comercialitzades més conegudes destaquem: mel de taronger, mel de bruc, mel d’eucaliptus, mel de romer, mel de farigola, mel de mil flors.

Els paràmetres més importants per a avaluar la qualitat de la mel són l’absència de contaminants (antibiòtics, pesticides i metalls pesants) i la frescor de la mel. Els índexs més utilitzats per a mesurar la frescor d’aquest aliment són el 5-hidroximetil furfural (HMF) i l’activitat diastàtica. A més d’aquests paràmetres, per a detectar una mel de bona qualitat i classificar-la, ens fixem en la proporció dels tipus de pol·len que presenta.

Propietats de la mel

La mel és un producte natural àmpliament conegut per les seues propietats intrínseques. És considerat un producte funcional, ja que, a més dels efectes nutricionals habituals, presenta compostos biològics que tenen un efecte positiu sobre algunes funcions de l’organisme.

El seu baix pH i alt contingut en sucres dificulta el creixement de moltes espècies de microorganismes. És per això que se li han atribuït propietats medicinals i es considera un producte antisèptic. La mel presenta un alt potencial antioxidant, relacionat directament amb la quantitat de compostos fenòlics que conté. La capacitat antioxidant d’un aliment es relaciona amb la prevenció de certes malalties, incloses les malalties cardiovasculars o la diabetis. D’altra banda, és un producte d’un alt valor energètic perquè és un aliment ric en sucres simples, fàcilment metabolitzables, fet que permet un millor rendiment físic, especialment en esportistes. Entre aquestes característiques, se li han atribuït moltes altres propietats medicinals, com ara el seu ús com a producte antiinflamatori.